NEWS

11.11.2022

Skrawy Fundacja Działania, ul. 6 Sierpnia 5, II p. pok. 40.
Wernisaż: 11.11.2022
g. 19.00

Wystawa prezentuje serię fotografii przedstawiających obiekty powstałe z różnego rodzaju skrawków. Większość z nich pochodzi z materiałów i przedmiotów codziennego użytku. Organiczne, trudne do zidentyfikowania nowe byty nawiązują formą do cielesności oraz dzikości jaka może kryć się w każdym żywym istnieniu.

Ekspozycja zrealizowana została w ramach projektu badającego wpływ miniaturyzacji ekspozycji na charakter jej dokumentacji fotograficznej. Całość skonstruowana została w skali 1:9 i funkcjonuje zarówno jako rzeczywisty obiekt, dostępny dla oglądających, jak i – docelowo – dokumentacja wystawy w formie cyfrowej (w sieci).

Kuratorka Dominika Sadowska

Artystka Weronika Mendrek

1/1

Instytut Fotografii i Multimediów Instytut Fotografii i Multimediów Instytut Fotografii i Multimediów